Kontakty
Email: info@delicias.sk
Telefón: 0949 786 973

Fakturačné údaje
Emman s.r.o.
Polianka 198
90701 Polianka

IČO: 45712441
DIČ: 2023093358
IČ DPH: SK2023093358

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel: sro, vložka číslo: 23436/R.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08
Kontaktný formulár