POSTUP REKLAMÁCIE

Zákazník nás môže kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na info@delicias.sk. Následne dohodneme ďalší postup pri vybavení reklamácie. 

  1. Reklamovať môžete len tovar zakúpený v našom e-shope. 
  2.  Pre uplatnenie reklamácie tovaru je potrebné spolu s chybným tovarom zaslať aj vyplnený a podpísaný reklamačný protokol. Pre uznanie reklamácie je nutné doložiť aj kópiu faktúry. Reklamačný protokol si môžete stiahnúť na tomto odkaze.
  3. Reklamovaný tovar musí byť kompletný.
  1. Reklamácia bude vyriešená počas zákonnej lehoty v rozsahu 30 dní od obdržania žiadosti o reklamáciu.
  1. Kupujúci hradí poštovné náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu
  1. Reklamáciu môžete podať  písomne odoslaním reklamačného protokolu na adresu EMMAN s.r.o., Polianka 198, 907 01  Myjava alebo elektronicky odoslaním kópie vyplneného a podpísaného reklamačného tlačiva na adresu info@delicias.sk.